Vật tư, phụ kiện

Liên hệ

Ghim INTAKE chất liệu Inox được sử dụng phổ biến để nối bề mặt các loại băng tải như PVC, cao su,…