Đèn sấy công nghiệp

Liên hệ

Trong công nghiệp thường sử dụng 02 loại bóng đèn sấy hồng ngoại và bóng đèn sấy UV

Danh mục: